Dakreiniging

ACS is uw partner voor dakreiniging Amersfoort. Door gebruik te maken softwash wordt onder gepaste druk alle verontreiniging van alg, mos, schimmels, bacteriën, atmosferische en andere soorten vervuiling verwijderd. Daarbij worden filters in de afvoeren geplaatst zodat deze niet verstoppen. Na afloop wordt alles rondom uw huis netjes opgeruimd. Naast het feit dat een schoon dak er veel beter uitziet is het ook noodzakelijk indien u de levensduur van uw dak wenst te verlengen. Zeker als er zich al mossen hebben gevormd! Waarom? De worteltjes van mossen zijn in staat in de poriën van een pan te dringen en zullen op den duur (zeker bij vorst) de pan beschadigen.

Daarnaast zal de bedekking de randen van de pannen afsluiten (vooral bij leien) waardoor het ‘ademen’ van uw dak wordt bemoeilijkt. Het gevolg is een vochtprobleem tussen uw pannen en het dakbeschot. Meestal wordt dit pas opgemerkt als het al te laat is en de panlatten reeds zijn aangetast. In een nog verder stadium zichtbaar doordat de pannen niet meer symmetrisch liggen. Verschoven panrijen zal de lattenring volledig verpulveren. In dat geval zal het gehele dak vernieuwd moeten worden, terwijl de pannen zelf vaak nog veel langer mee hadden kunnen gaan.

Het is dus van wezenlijk belang uw dak goed te onderhouden en met regelmaat te laten inspecteren. Voorkomen is beter dan genezen als u jaarlijks uw dak laat inspuiten kunnen we extreme algenvorming voorkomen. De kosten voor het inspuiten liggen vele malen lager.

Meer weten over softwash?

Bekijk ook